בית חב"ד שיכון המזרח ראשון לציון

שד' יעקב 50 קומה ב.

א-ה 10.00-13.00

תמיד זמינים עבורכם גם בטלפון

חג השבועות

הדרך השלישית • חלק א'

החודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים • תורה משולשת שניתנה לעם משולש בחודש השלישי ביום השלישי ואפילו ע"י שלישי… וכל זה יצא ב"פוקס"? • הדרך השלישית

סודה של נשמה

אישה אחת באה לפני הבעל שם טוב (שיום פטירתו חל בשבועות) וביקשה ממנו כשדמעות בעיניה, שיברך אותה, שתזכה ללדת בן.   "סעי לביתך", אמר לה

הדרך השלישית • חלק ב'

המשך הרצאתו המרתקת של הרב יחזקאל סופר לחג השבועות בנושא: "התורה המשולשת" – הדעת והאמונה נפגשים במשיח

עשרת הדברות

עשר המצוות ששמעו בני ישראל בזמן מתן תורה על הר סיני, ואחר כך קיבלו אותן כתובות על שני לוחות הברית.

חג של יום אחד?

חג השבועות זהו בעצם הזמן בו נוצר עם ישראל. זהו היום בו דרכו רגלינו בשערי ה'בקו"ם האלוקי', ובאנו בברית אמונית נצחית עם הבורא

ערבים בעדנו

על חשיבות נוכחות הילדים בקריאת עשרת הדיברות בחג השבועות. על פי קריאתו ובקשתו של הרבי מליובאוויטש

לקבל את התורה

אתה לא יכול להיות אוהב תורה בלי להיות אוהב ישראל. אתה לא יכול להיות אוהב ה’ בלי לאהוב את בניו, זה פשוט לא אפשרי.